Jak kształtują się trendy w ogrzewaniu domów w Polsce

Pompy ciepła w 2023 roku. Jak kształtują się trendy w ogrzewaniu domów w Polsce

Ogrzewanie domu to kluczowy aspekt pod kątem komfortu mieszkańców oraz ich rocznych wydatków na rachunki. Większość paliw wykorzystywanych do pozyskiwania ciepła ma także ogromny wpływ na środowisko. I nie chodzi tu tylko o wpływ na globalne ocieplenie. Złej jakości węgiel czy drewno odpowiada za niską jakość powietrza, szczególnie w mocno zurbanizowanych obszarach miejskich i podmiejskich. Dlatego warto przyjrzeć się trendom panującym w obszarze ogrzewania budynków pompami ciepła, piecami i systemami elektrycznymi.

Czym grzeją w domach Polacy?

Na początek warto sprawdzić, jakie źródła ciepła są najbardziej rozpowszechnione w Polsce. Pod tym względem nie będzie niespodzianek. Zgodnie z danymi zebranymi przez CEEB na dzień 26 kwietnia 2023 roku:

  • Kotły na paliwo stałe stanowią aż 33% źródeł ciepła w całej Polsce. Ponad połowa z nich zasilana jest węglem, a drugim najczęściej stosowanym paliwem jest drewno.
  • Niemal 24% domostw ogrzewa się za pomocą gazu.
  • 12% budynków wykorzystuje prąd elektryczny do pozyskiwania ciepła. Niestety, aktualnie w Polsce działają głównie elektrownie węglowe, co oznacza, że wykorzystywana energia jest bardziej czarna niż zielona.
  • W przypadku 11% konieczna będzie wymiana na nowe źródło ciepła – osoby te korzystają z kozy oraz innych, mało ekologicznych sposobów ogrzewania.
  • 3% mieszkańców miast podłączonych jest do miejskich elektrociepłowni.
  • Z pompy ciepła na ten moment korzysta 318 195 gospodarstw, co stanowi „tylko” 2,29% całej struktury.

Na pierwszy rzut oka dane te nie prezentują się pozytywnie. Jednak warto zwrócić uwagę na kilka aspektów.

Przyszłość ogrzewania w Polsce

Pompy ciepła posiada nieco ponad 318 tysięcy gospodarstw. Liczbę tę warto zestawić z ilością nowych pomp, zakupionych przez Polaków w 2022 roku: 188 tysięcy instalacji. Był to też wzrost o 120% w stosunku do poprzedniego roku. Oznacza to, że ilość gospodarstw ogrzewana za pomocą pompy ciepła wzrosła o 1,35 punktu procentowego (z 0,94 do 2,29). Jest to bardzo dynamiczny wzrost.

Czy jest szansa na jego utrzymanie? W tym miejscu warto zwrócić uwagę na ilość kóz i innych, nieekologicznych źródeł ciepła: 12% gospodarstw. Do tego warto dołączyć kotły na węgiel i drewno niskiej klasy energetycznej. Aż 50% zadeklarowanych pieców posiada klasę niższą niż III. Obie wspomniane grupy łączy fakt, że w ciągu kilku lat zmuszone będą do wymiany ogrzewania na bardziej ekologiczne. Oznacza to, że co czwarte gospodarstwo w Polsce rozważać będzie wkrótce zakup pompy ciepła.

Ogromna popularyzacja pomp ciepła w Polsce w połączeniu z ogromnym potencjałem nowych klientów, wyznacza trwały trend na ekologiczne i ekonomiczne ogrzewanie domów. Czy i Ty jesteś gotowy, by zainstalować w swoim domu pompę ciepła? Z nami będzie to dużo łatwiejsze!